Nieuws

VGP NV: Opname aanstaande in de FTSE EPRA Nareit Global Emerging Index

05 Sep 2019

Vandaag kondigde FTSE Russell de kwartaalswijzigingen aan in de FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series. In dit kader zal VGP NV worden opgenomen in de FTSE EPRA Nareit Global Emerging Index. De revisie zal worden afgesloten nabeurs op vrijdag 6 september 2019 en de wijziging in de samenstelling van de index zal worden toegepast nabeurs op vrijdag 20 september 2019 (d.w.z. op maandag 23 september 2019).


Lancering van Schuldschein-lening voor een nominaal bedrag van € 100 miljoen

29 Aug 2019

VGP NV maakt bekend voornemens te zijn een Schuldschein-lening uit te geven voor een minimaal nominaal bedrag van € 100 miljoen. De lening zal worden aangeboden in verschillende tranches met een looptijd van 3-, 5-, 7- en 8-jaar met een vaste en variabele rente die naar verwachting tussen 2,10% en 3,00% per jaar zullen liggen. De leningen zullen worden uitgegeven in coupures van € 500.000,-.

De inschrijvingsperiode zal naar verwachting op of rond 27 september worden afgesloten en de afwikkeling zal naar verwachting op 15 oktober plaatsvinden.

De Schuldschein-lening zal worden uitgegeven onder het Duitse recht. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - treedt op als lead arrangeur.

De opbrengst van de lening zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden om de ontwikkeling van nieuwe projecten te financieren en om de realisatie van de ontwikkelingspijplijn te versnellen.


RECORD AAN NIEUWE LEASECONTRACTEN VERZEKERT DE WEG NAAR AANHOUDENDE TOEKOMSTIGE GROEI

23 Aug 2019

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevende Europese aanbieder van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag de resultaten bekend voor de eerste helft van 2019, eindigend op 30 juni 2019:

 • Solide operationele resultaten leiden tot een nettowinst van € 75,0 miljoen
  • 27,0 miljoen aan jaarlijkse huurinkomsten uit nieuw getekende huurcontracten, waardoor de gecontracteerde jaarlijkse huurinkomsten op € 129,3 miljoen uitkomen (+24% YTD) [1]
  • 175.000 m2 verhuurbare oppervlakte opgeleverd in de eerste helft van 2019
  • 480.000 m2 in aanbouw per 30 juni 2019
  • Na afloop van verslagperiode werd mijlpaalproject München aangekondigd: ontwikkeling van volledig voorverhuurd nieuw park met 250.000 m2 verhuurbare oppervlakte
 • Aanzienlijke versterking van het platform voor toekomstige groei
  • VGP investeerde in de pijplijn met 1,7 miljoen m2 aangekochte ontwikkelingsgrond
  • Nog eens 2,24 miljoen m2 vastgelegd behoudens vergunning
 • Aangekondigde uitbreiding van de samenwerking met Allianz door de lancering van de tweede 50:50 Joint Venture op 1 juli 2019
  • VGP European Logistics 2 is een investeringsvehikel dat zich richt op logistieke vastgoed in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje2

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "De afgelopen maanden zijn erg spannend geweest, omdat we in Duitsland twee mijlpaalprojecten hebben gepresenteerd waar VGP de afgelopen jaren intensief aan heeft gewerkt: een nieuw bedrijventerrein in München voor ongeveer 40 hectare en een nieuw terrein in Laatzen nabij de Hannover-beurs voor de bouw van een 28 hectare groot industrieterrein. Beide parken samen zijn al voor 88% voorverhuurd."

Jan Van Geet voegt hieraan toe: "Naast deze twee parken hebben we in heel Europa zeer aantrekkelijke grondposities verworven en een recordaantal nieuwe huurcontracten verzekerd, waarmee we onze koers voor verdere groei in de toekomst bepalen. Verder is ons vermogen om deze groei te financieren aanzienlijk versterkt door de aangekondigde tweede 50/50 joint venture met Allianz Real Estate. Deze beproefde samenwerking zal ons helpen om verder te groeien in reeds ontwikkelde markten zoals Spanje en Italië, maar ook in snelgroeiende markten zoals Roemenië."

Jan Van Geet concludeerde: "Door aanhoudende structurele vraag gedreven door verstedelijking, de toenemende acceptatie van e-commerce en aanpassingen in de toeleveringsketen zien we dat het Europese logistieke vastgoed ook in de tweede helft van 2019 momentum behoudt. We zijn zeer positief over onze vooruitzichten op korte en middellange termijn, gedreven door onze aanzienlijke en grotendeels vooraf verhuurde bouwpijplijn met meerdere grote projecten die in de komende 12 maanden van start gaan."

FINANCIËLE EN OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Record nieuwe ondertekende huurovereenkomsten

 • Record van € 27,0 miljoen aan nieuwe en vernieuwde huurcontracten getekend waarvan 306.000 m² nieuwe of vervanging van bestaande huurcontracten, wat overeenkomt met € 25,9 miljoen jaarlijkse huuropbrengsten1 en 19.000 m² vernieuwde bestaande huurcontracten, wat overeenkomt met € 1,1 miljoen aan jaarlijkse huuropbrengsten2.
 • De ondertekende gecommitteerde huurcontracten op jaarbasis vertegenwoordigen € 129,3 miljoen3 (gelijk aan 2,28 miljoen m² verhuurbare oppervlakte), een stijging van 24% sinds december 2018.

Solide niveau van bouwactiviteiten

 • In totaal zijn 11 projecten opgeleverd met een verhuurbaar oppervlak van 175.000 m², wat neerkomt op € 9,2 miljoen aan gecommitteerde huurcontracten op jaarbasis.
 • Daarnaast zijn er 24 projecten in aanbouw die 480.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte zullen opleveren, wat neerkomt op € 24,7 miljoen aan gecommitteerde huurcontracten op jaarbasis, zodra deze gebouwd en volledig verhuurd zijn.

Landbank is blijven groeien

 • Verwerving van 1,7 miljoen m² bouwgrond en nog eens 2,24 miljoen m2 bouwgrond zeker gesteld waarvoor vergunningen vereist zijn, waardoor de resterende totale grondbank in eigendom en contractueel vergrendeld op 6,1 miljoen m² komt, wat 2,8 miljoen m² toekomstige verhuurbare oppervlakte ondersteunt.
 • Nog eens 2,0 miljoen m² nieuwe kavels geïdentificeerd die in onderhandeling zijn en een ontwikkelingspotentieel hebben van 1,0 miljoen m² toekomstig verhuurbaar vloeroppervlak.

Aankondiging van twee nieuwe mijlpaalprojecten in Duitsland

 • Op 18 juli 2019 kondigde VGP de ontwikkeling aan van een nieuw 40 ha groot bedrijventerrein voor BMW en KraussMaffei Group bij München, dat 250.000 m2 toekomstig verhuurbaar oppervlak zal bieden. Terwijl de bouwfase naar verwachting in oktober 2019 van start zal gaan, zal dit project een looptijd van meerdere jaren hebben en een investering van meer dan € 500 miljoen inhouden.
 • Het andere project, VGP Park Laatzen, is een terrein van 28 ha in de buurt van de beurs “Hannover Messe”, dat in de toekomst 121.000 m2 verhuurbaar oppervlak zal bieden met KraussMaffei Berstorf als ankerhuurder, waarbij de bouw in november 2019 van start gaat en de opening gepland is voor de tweede helft van 2020.
 • De twee nieuwe parken samen zijn tot op heden al voor 88% voorverhuurd.

Versterkte en gediversifieerde raad van bestuur

 • Ons bestuur is versterkt door de verkiezing in mei 2019 van drie nieuwe, zeer prijzenswaardige onafhankelijke leden: mevrouw Katherina Reiche, mevrouw Vera Gäde-Butzlaff en mevrouw Ann Gaeremynck.
 • De nieuwe leden zijn in de plaats gekomen van de drie voormalige onafhankelijke bestuurders, na het verstrijken van hun statutaire onafhankelijkheidsvoorwaarden. Hierdoor handhaafde de raad een verhouding van 60 procent onafhankelijke bestuurders en bestaat de raad nu voor 60 procent uit vrouwen.

Uitbreiding van het partnerschap met Allianz Real Estate door de oprichting van een tweede joint venture

 • Op 1 juli 2019 kondigden VGP en Allianz de uitbreiding van hun strategisch partnerschap aan met een nieuwe 50:50 joint venture "VGP European Logistics 2", een investeringsvehikel gericht op de aankoop van logistiek vastgoed van VGP in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje.
 • VGP en Allianz streven ernaar de joint venture binnen vijf jaar uit te breiden tot een bruto-investeringswaarde van € 1,7 miljard door uitsluitend inkomstengenererende activa van VGP in deze landen over te nemen.
 • Allianz heeft bij de start € 350 miljoen aan eigen vermogen in de joint venture gecommitteerd, wat vergelijkbaar is met de eerste joint venture, en VGP zal de nieuwe joint venture van dienst zijn als asset-, property- en development manager.

Vermogen wordt versterkt door een succesvolle transactie met de joint venture, gevolgd door een transactie vlak na het einde van de verslagperiode en een derde transactie voorzien voor het einde van het jaar

 • In de eerste helft van 2019 werd voor € 203 miljoen (netto kasopbrengst van € 125,4 miljoen) een transactie met de joint venture VGP European Logistics afgesloten.
 • De schuldgraad1 op 30 juni 2019 bedroeg 39,8% (tegenover 34,6% eind 2018), ruim onder de maximale geconsolideerde schuldgraad van de Vennootschap van 65%.
 • Na afloop van de boekingsperiode werd de initiële transactie van de tweede joint venture – VGP European Logistics 2 – op 31 juli 2019 afgerond voor een initiële transactiewaarde van € 175 miljoen met een bruto-opbrengst van circa € 96 miljoen. De volgende transactie met VGP European Logistics (eerste joint venture) zal naar verwachting nog plaatsvinden voor het einde van 2019. Wij schatten de transactiewaarde van deze afsluiting op > € 150 miljoen.


BELANGRIJKE FINANCIËLE PARAMETERS
 

Operationele parameters en resultaten

H1 2019

H1 2018

Wijziging (%)

Getekende geannualiseerde huurinkomsten (€ mio)

129,3

96,8

33,6%

IFRS operationeel resultaat (€ mio)

96,1

91,1

5,6%

IFRS netto resultaat (€ mio)

75,0

74,8

0,3%

IFRS winst per aandeel (€ per aandeel)

4,04

4,02

0,5%

  

Portefeuille en balans

30 Jun 19

31 Dec 18

Wijziging (%)

Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture op 100% (€ mio)

2.249

1.936

16,2%

Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture bij aandeel(€mio)

1.560

1.355

15,1%

EPRA intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel)

32,51

30,94

5,1%

IFRS intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel)

30,63

29,25

4,7%

Netto financiële schuld (€ mio)

510,9

419,3

21,8%

Schuldgraad1 (%)

39,8

34,6

-


CONFERENCE CALL VOOR INVESTEERDERS EN ANALISTEN
VGP zal een conference call houden om 10u30 (CEST) op 23 augustus 2019

De details van deze conference call:

 •  België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659
 • VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105
 • VS: 800-239-9838 (gratis) / +1 323-794-2551
 • Bevestigingscode: 5567733

Een presentatie is beschikbaar op de website van VGP: http://www.vgpparks.eu/investors/nl/publicaties/presentaties


VGP KONDIGT CONFERENCE CALL AAN VOOR REVIEW VAN DE RESULTATEN OVER EERSTE HELFT 2019

09 Aug 2019

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de details aan voor een conference call ter bespreking van de resultaten over de eerste helft 2019:

 • vrijdag, 23 augustus 2019, om 10.30 a.m. (CET)
 • Dial-in gegevens:
  • België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659
  • VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105
  • VS: 800-239-9838 (gratis) / +1 323-794-2551
  • Bevestigingscode: 5567733

Vriendelijk verzoek 5-10 minuten voor de starttijd deel te nemen aan de conferentie. De financiële resultaten worden, volgens planning, om 7 uur a.m. (CET) op bovenstaande dag gepubliceerd en een presentatie zal beschikbaar worden gesteld op www.vgpparks.eu onder Investeerders, Publicaties, Presentaties.


VGP SLUIT MET SUCCES INITIËLE TRANSACTIE AF VAN 175 MILJOEN EURO MET TWEEDE JOINT VENTURE

31 Jul 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag met succes de eerste closing afgerond met VGP European Logistics 2, de tweede 50/50 joint venture met Allianz Real Estate, zoals opgericht op 1 juli 2019. De transactie bestaat uit 3 bedrijvenparken die de joint venture van VGP heeft verworven, waaronder acht hoogwaardige logistieke gebouwen, waarvan vier in de gevestigde markten van respectievelijk Spanje (3) en Oostenrijk (1), en vier in de snelgroeiende markt Roemenië.

De initiële transactiewaarde bedraagt € 175 miljoen, inclusief een deel toekomstige ontwikkelingspijplijn. De bruto-opbrengst van deze transactie bedraagt circa € 96 miljoen.

More Information

VGP ONTWIKKELT NABIJ MÜNCHEN NIEUW BEDRIJVENTERREIN VOOR BMW EN KRAUSSMAFFEI GROUP

18 Jul 2019

GROOTSTE VERHUISPROJECT IN DE REGIO MÜNCHEN SINDS DE VERHUIZING VAN DE LUCHTHAVEN IN 1992

VGP, een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en commercieel vastgoed, ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark in Parsdorf nabij München.

VGP Park München ligt op een 40 ha groot terrein en biedt 250.000 m² verhuurbaar oppervlak voor logistieke en productiebedrijven.

Heel dicht bij het stadscentrum en op slechts 30 minuten met de auto van de luchthaven van München ligt het park ten noorden van het knooppunt Parsdorf aan de snelweg A 94, in een regio die van economisch belang is voor landbouw, industrie en handel.

Georg Reitsberger, eerste burgemeester van de gemeente Vaterstetten, verheugt zich op het project: "Voor ons is VGP een betrouwbare en professionele partner, waarmee we onze regio samen verder kunnen versterken."

More Information

VGP en Allianz kondigen nieuwe Europese logistieke vastgoed joint venture van EUR 1,7 miljard aan

01 Jul 2019

VGP NV ("VGP"), de pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed, en Allianz hebben hun strategisch partnerschap uitgebreid met een nieuwe 50:50 joint venture. VGP European Logistics 2 is een investeringsvehikel gericht op logistiek vastgoed in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje.

Allianz Real Estate en VGP streven ernaar om de joint venture binnen vijf jaar te laten groeien tot een brutovermogenswaarde van EUR 1,7 miljard door uitsluitend door VGP ontwikkeld vastgoed over te nemen. Deze laatste joint venture volgt op het eerste vehikel – VGP European Logistics – dat in maart 2016 van start ging en zich richt op activa in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Het heeft momenteel een bruto-activawaarde van ongeveer EUR 1,4 miljard in eigendom of in aanbouw.

More Information

VGP ONTWIKKELT NIEUW BEDRIJVENTERREIN BIJ HANNOVER OPENING GEPLAND VOOR DE TWEEDE HELFT VAN 2020

24 Jun 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark in Laatzen bij Hannover, Duitsland.

VGP Park Laatzen is gelegen op een terrein van circa 28 hectare en biedt 112.000 m2 verhuurbare oppervlak voor commerciële, productie- en logistieke bedrijven. Op slechts 20 minuten met de auto van het centrum van Hannover ligt het park in een economisch belangrijke regio voor landbouw, industrie en handel.

Jürgen Köhne, burgemeester van de stad Laatzen, kijkt uit naar het project: "Met VGP hebben we een betrouwbare en professionele partner aan onze zijde, met wie we Laatzen als bedrijfslocatie verder kunnen versterken".

Naast maatwerkoplossingen voor grote bedrijven biedt het nieuwe park ook kleine eenheden vanaf 2.500 m2 te huur aan, waardoor een breed scala aan arbeidsplaatsen in de productie, logistiek en administratie wordt geboden.

In mei van dit jaar werd de eerste huurovereenkomst gesloten met de Hannoverse machinebouwer KraussMaffei Berstorff. "We zijn blij dat we met dit nieuwe gebouw de basis hebben gelegd voor verdere groei en dat we kunnen blijven vertrouwen op innovatie en kwaliteit - made in Germany", zegt Matthias Sieverding, President van het Extrusion Technology Segment van de KraussMaffei Group. "We hebben bewust gekozen voor de omgeving van Hannover als locatie om samen met onze ervaren medewerkers de toekomst vorm te kunnen geven", vervolgt Sieverding. KraussMaffei Berstorff werkt aan de toekomst door de bouw van een nieuwe fabriek voor extrusietechnologie. De werkzaamheden aan de hal en het kantorencomplex zouden eind 2022 voltooid moeten zijn. Uitgerust met de modernste productie- en kantoorfaciliteiten, biedt de faciliteit plaats aan maximaal 750 medewerkers en biedt daarmee voldoende ruimte voor toekomstige groei.

"Met KraussMaffei Berstorf is VGP erin geslaagd om met een groot aantal gekwalificeerde medewerkers en technische innovaties een goede ankerhuurder naar Laatzen te halen", vervolgt burgemeester Köhne.

De grond werd verkocht door de regio Hannover Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG (HRG), die het project samen met de stad Laatzen over een periode van ongeveer acht jaar heeft ontwikkeld. "We waren vooral onder de indruk van het veelzijdige gebruiksconcept van VGP dat zowel productie als logistiek omvat", zegt Mattias Böhle, Managing Director van HRG.

Met het VGP Park Laatzen breidt VGP haar aanwezigheid in Duitsland verder uit. Vandaag is het bedrijf al actief in negen Duitse deelstaten met in totaal 23 bedrijvenparken. Naast Duitsland is de groep actief in elf andere Europese landen. Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn belangrijke parameters voor de door VGP ontwikkelde gebouwen.

Darius Scheible, directeur van de Duitse dochteronderneming VGP Industriebau GmbH uit Düsseldorf, verheugt zich op de samenwerking met de stad Laatzen: "De regio Hannover is een belangrijke Europese transporthub. Samen met de verantwoordelijken in de stad Laatzen zullen we het economische belang van de locatie Laatzen blijven promoten.”

Het industriële en commerciële park moet binnen de komende 3-5 jaar klaar zijn. De eerste huurders zullen naar verwachting in de tweede helft van 2020 intrekken.


GEWONE ALGEMENE VERGADERING

14 May 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft zijn gewone algemene vergadering gehouden op 10 mei 2019 in Antwerpen, België.
De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

Details van de stemresultaten zijn beschikbaar op: www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/shareholder-meetings

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de gewone algemene vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend en de benoeming van nieuwe onafhankelijke bestuurders.

Dividend

De gewone algemene vergadering keurde het voorstel van de raad van bestuur goed om het bruto dividend over 2018 vast te leggen op € 2,20 per aandeel.

Ex-dividend datum: 20 mei 2019
Registratiedatum: 21 mei 2019
Betalingsdatum: 22 mei 2019

Nieuwe onafhankelijke bestuurders

De gewone algemene vergadering heeft volgende benoemingen goedgekeurd:

 • Mevr. Ann Gaeremynck als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023;
 • Mevr. Katherina Reiche als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023;
 • Mevr. Vera Gäde-Butzlaff als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023.

Op 10 mei 2019 vond ook een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaats. De vergadering heeft de aan de raad van bestuur verleende machtiging hernieuwd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal). De vergadering heeft de aan de raad van bestuur verleende machtiging ook hernieuwd om eigen aandelen in te kopen.


VOORTZETTING VAN MOMENTUM IN 2019

10 May 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft vandaag een trading update voor de eerste vier maanden van 2019 gepubliceerd:

 • Sterke operationele resultaten
  • Record € 18,1 miljoen ondertekende en vernieuwde huurovereenkomsten, waardoor de totale jaarlijkse huurinkomsten op € 121,0 miljoen (+16% sinds dec-‘18) uitkomen en de gemiddelde leaseperiode van de portefeuille wordt verlengd tot 8,2 jaar (t.o.v. 7,8 in dec-‘18)
  • Een totaal van 547.000 m2 in aanbouw en 62.000 m2 opgeleverd in de eerste vier maanden van 2019. De portefeuille in aanbouw vertegenwoordigt € 28,2 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huuropbrengsten bij volledige oplevering en verhuur
 • Voortgezette uitbreiding van de grondbank om toekomstige groei veilig te stellen
  • Uitgebreiding van de pijplijn met 940.000 m2 nieuw aangekochte grond en nog eens 2,6 miljoen m2 toegezegd onder voorbehoud van vergunningen
  • De totale verworven en verzekerde grondbank is gegroeid tot 5,8 miljoen m2, wat 2,6 miljoen m2 toekomstige verhuurbare oppervlakte ondersteunt
 • Succesvolle vijfde closing met de joint venture VGP European Logistics maakte een recyclage van € 130 miljoen van de netto kasopbrengst mogelijk
 • Verwacht de eerste closing van de nieuwe joint venture met Allianz Real Estate in het tweede kwartaal van 2019
More Information


VGP KONDIGT VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BESTUUR AAN

09 Apr 2019

 • Marek Šebesťák, Alexander Saverys en Jos Thys nemen na 12 jaar afscheid van de Raad van Bestuur
 • Ann Gaeremynck, Katherina Reiche en Vera Gäde-Butzlaff worden voorgesteld ter vervanging op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag de oproeping voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgevaardigd en aangekondigd dat de Raad van Bestuur mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katherina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff heeft voorgedragen voor benoeming als nieuwe onafhankelijke bestuursleden. De jaarlijkse vergadering wordt gehouden op 10 mei 2019.

Jan van Geet, CEO van VGP, zei: "Na twaalf jaar van uitzonderlijke inzet, komt er een einde aan het mandaat van onze huidige onafhankelijke bestuursleden Marek Šebesťák, Alexander Saverys en Jos Thys op de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. We willen hierbij onze oprechte dankbaarheid uitspreken voor hun nuttige inzichten, inspanningen en enthousiasme.”

Na goedkeuring van de AV wordt het mandaat van mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katherina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff van kracht met ingang van 10 mei 2019.  Ter vervanging van de heer Marek Šebesťák zal de heer Bart van Malderen[1] de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur op zich nemen.

CEO Jan Van Geet lichtte dit toe: "Ik ben zeer verheugd dat onze Raad van Bestuur Ann, Katherina en Vera heeft voorgedragen om toe te treden tot de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Ze hebben alle drie een uitzonderlijke professionele loopbaan genoten: Katherina en Vera hebben waardevolle ervaring in het samenwerken met Duitse gemeenten, deelstaatoverheden en met klanten op het raakvlak van de publieke/private sector en Ann op het gebied van financiële rapportering, audit en governance.” 

Mevrouw Ann Gaeremynck (Belg) is momenteel professor accounting en audit aan de KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Haar belangrijkste onderzoeksdomein richt zich op het gebied van audit en governance. Ze is ook houder van de Deloitte-leerstoel Governance. Het is de bedoeling van de Raad van Bestuur om Ann Gaeremynck voor te dragen als voorzitter van het auditcomité.

Mevrouw Katherina Reiche (Duits) is sinds september 2015 voorzitster van het bestuur van de Vereniging van Gemeentelijke Ondernemingen (VKU) in Duitsland en sinds juni 2016 voorzitster van het Europees Verbond van Openbare Werkgevers en Ondernemingen (CEEP). Van 1998 tot 2015 was zij lid van de Duitse Bundestag en van 2005 tot 2009 plaatsvervangend voorzitster van de parlementaire groep CDU/CSU.

Mevrouw Vera Gäde-Butzlaff (Duits) was van 2001 tot 2002 adjunct-staatssecretaris voor Milieu en Landbouw bij het ministerie van Regionale Planning, Landbouw en Milieu van Saksen-Anhalt. Van 2003 tot 2014 was ze lid van de Raad van Bestuur en sinds 2007 CEO van de Berlijnse bedrijven voor stadsreiniging en afvalbeheer (BSR). Van 2015 tot 2018 was ze CEO van GASAG AG, een van de grootste regionale Duitse energieleveranciers. Sinds april 2018 is zij voorzitster van de Raad van Toezicht van Vivantes, de ziekenhuisgroep.

De volledige details van de voorgestelde benoemingen van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de oproeping en agenda van VGP’s Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2019 en terug te vinden op de bedrijfswebsite:

http://www.vgpparks.eu/investors/en/shareholder-information/shareholder-meetings


[1] Bart van Malderen als vaste vertegenwoordiger van VM Invest NV


SUCCESVOLLE AFRONDING VAN VIJFDE CLOSING MET VGP EUROPEAN LOGISTICS JOINT VENTURE

01 Apr 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Vennootschap') heeft bekend gemaakt dat het vandaag met succes een vijfde JV Closing heeft afgerond met VGP European Logistics, haar 50/50 joint venture met Allianz Real Estate.

VGP European Logistics heeft hierdoor 9 nieuwe gebouwen verworven van VGP, bestaande uit 3 logistieke gebouwen elk in een nieuw VGP park en daarnaast 6 nieuwe gebouwen die ontwikkeld werden door VGP, in parken die reeds eerder getransfereerd werden naar de Joint Venture. 

De 9 gebouwen die verkocht werden door VGP zijn gelegen in Duitsland (5) en in Tsjechië (4).   

De transactiewaarde bedraagt € 203 miljoen, en omvat een gedeelte toekomstige ontwikkelingspijplijn. De netto-verkoopopbrengst van deze transactie (inclusief de afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten) bedraagt circa € 130 miljoen. 

De netto-verkoopopbrengst zal gebruikt worden voor de financiering van bestaande projecten in aanbouw en nieuwe projecten die binnenkort zullen worden opgestart en voor de verwerving van nieuw ontwikkelingsland. 

Na afronding van deze vijfde JV Closing bestaat de vastgoedportefeuille van de Joint Venture uit 77 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 1,5 miljoen m² met een reële waarde van € 1,56 miljard.  

De Joint Venture heeft € 950 miljoen toegezegde kredietfaciliteiten die in mei 2026 vervallen en die voor € 694 miljoen werden opgenomen. De renterisico's met betrekking tot deze bankschulden zijn volledig afgedekt en de gewogen gemiddelde kost van deze schulden bedraagt 2,01% per jaar. De beleningsgraad bedraagt 51,1%[1] na deze JV Closing.

De toename van de Joint Venture portfolio zal een verdere positieve invloed hebben op de commissie inkomsten voortvloeiend uit de diensten die VGP verstrekt aan VGP European Logistics als activabeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsbeheerder.


[1] De beleningsgraad of Loan to Value berekend als: ‘Uitstaande bankschulden gedeeld door de reële waarde van de vastgoedportefeuille’

 


Persbericht Jaarresultaat voor de periode 1 januari 2018 – 31 december 2018

01 Mar 2019

TRANSFORMATIE NAAR EEN ECHT PAN-EUROPEES PLATFORM RESULTEERT IN RECORDWINST EN CREËERT EEN SOLIDE BASIS VOOR TOEKOMSTIGE GROEI

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag de resultaten aan voor het jaar 2018, afgesloten op 31 December 2018:

 • Voortzetting Europese expansie met uitbreiding activiteiten in 2018 naar Italië, Nederland en Oostenrijk
 • Sterk operationeel resultaat met een recordwinst van €121,1 miljoen (+26% j-o-j)
   - Nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor €38,7 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten, waardoor de totale huurovereenkomsten op jaarbasis €104,1 miljoen (+38% j-o-j) bedragen
   - VGP leverde 505.000m2 verhuurbare oppervlakte in 2018 (+44% j-o-j)
 • Versterkt platform voor toekomstige groei
   - VGP investeerde in haar toekomstige pijplijn met 1,7 miljoen m2 nieuw aangekochte grond
   - Nog eens 1,6 miljoen m2 grond zeker gesteld waarvoor vergunningen vereist zijn
   - Gezamenlijke toezegging met Allianz Real Estate om de JV-structuur uit te breiden tot buiten de bestaande landen
 • Voorstel om het dividend met 15,8% te verhogen tot € 2,20 per aandeel, wat neerkomt op een bruto dividendrendement van 3,2% .

Chief Executive Officer van VGP, Jan Van Geet, zei: " 2018 was opnieuw een intensief jaar voor VGP, resulterend in recordwinst. We zijn erin geslaagd om VGP met succes te transformeren naar een echt pan-Europees platform na uitbreiding naar nieuwe belangrijke markten. De introductie van onze nieuwe matrixorganisatiestructuur vergde een aanzienlijke inspanning en zorgt ervoor dat wij dicht bij onze klanten in heel Europa kunnen blijven staan terwijl de verdere geografische expansie van VGP mogelijk is gemaakt. De aanzienlijke toename van onze Ontwikkelingslandbank in 2018 heeft de basis gelegd voor groei in de komende jaren.

Jan Van Geet voegt hieraan toe: "Begin 2019 hebben we met succes ons groeipad voortgezet met de uitbreiding naar Portugal en een aantal belangrijke projecten in Duitsland. We verwachten dat onze ontwikkelingsactiviteiten in 2019 verder zullen groeien, ondersteund door een solide klantvraag gedreven door e-commerce en veranderende bedrijfsbehoeften. Door ons geïntegreerde bedrijfsmodel is VGP uniek gepositioneerd om de groeikansen in heel Europa te benutten.”

[1] Jaar-over-jaar inclusief Joint Venture op 100% en exclusief de verkoop van Mango. Het Mango gebouw in Barcelona (Spanje) is verkocht in 2018 en representeerde een jaarlijkse huuropbrengst van €7,6 miljoen [2] Gebaseerd op de slotkoers van het aandeel van € 69,60 per 28 februari 2019

FINANCIELE AND OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Recordaantal nieuwe huurcontracten

 • Recordaantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor € 38,7 miljoen, waarvan 572.000 m² nieuwe huurcontracten, goed voor € 32,6 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 117.000 m² hernieuwde huurcontracten, goed voor € 6,1 miljoen geannualiseerde huurinkomsten. De totale netto toename bedraagt € 21,3 miljoen rekening houdend met de verkoop van het gebouw van Mango[1].
 • De getekende geannualiseerde huurinkomsten bedragen €104,1 miljoen[2] (voor een verhuurbaar oppervlak van 1,98 miljoen m²), een toename van 38% sinds december 2017 (exclusief Mango gebouw¹).

Solide ontwikkelingsactiviteit

 • Dit jaar werden 21 projecten opgeleverd van in totaal 505.000 m² verhuurbaar oppervlakte, welke gelijk staat aan geannualiseerde huur van €26,6 miljoen.
 • De ontwikkeling van 19 projecten zijn momenteel gaande van in totaal 322.000 m² aan verhuurbaar oppervlakte. Deze gebouwen in aanbouw vertegenwoordigen een geschatte geannualiseerde huuropbrengst van €16,4 miljoen.
 • Gedurende de eerste 2 maanden van 2019 werden al 2 projecten opgeleverd voor 45.000 m² verhuurbaar oppervlakte en daarnaast 9 nieuwe projecten opgestart voor 178.000 m² verhuurbaar oppervlakte.

Ontwikkelingslandbank blijft toenemen

 • Aankoop van 1,7 miljoen m² aan nieuwe gronden en nog eens 1,6 miljoen m2 grond zeker gesteld waarvoor vergunningen vereist zijn. Dit brengt de totale Ontwikkelingslandbank in onze portefeuille en contractueel vergrendeld tot 4,45 miljoen m² (een toename van 31% sinds december 2017), en biedt een potentieel van 1,98 miljoen m² aan verhuurbaar bruto vloeroppervlak (BVO).
 • Verder hebben wij 1,1 miljoen m² aan grond onder optie met een BVO van 514,000 m².

Uitbreiding activiteiten naar Italië, Nederland, Oostenrijk en Portugal – VGP is nu actief in twaalf Europese landen

 • Voortzetting West-Europese expansie met activiteiten uitgebreid tot 12 Europese landen na de opening van nieuwe kantoren in Antwerpen (België/Benelux-kantoor), Milaan (Italië), Wenen (Oostenrijk) en Porto (Portugal; sinds 2019) en de aankoop van onze eerste grondstukken in Nederland en Italië.
 • In deze landen zullen ontwikkelingsactiviteiten aanvangen in 2019 of zijn inmiddels al gestart en gedeeltelijk verhuurd.
 • In Graz, Oostenrijk, kocht VGP, in een gecombineerde transactie een bestaand gebouw en ontwikkelingsgrond. Het gekochte gebouw van 18.000 m² is voor lange-termijn verhuurd aan een gerenommeerde toeleverancier van de automobielindustrie. De ontwikkelingsgrond zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden aangekocht en heeft een BVO van circa 46.000 m².

[1] Het Mango gebouw in Barcelona (Spanje) werd verkocht in 2018 en representeerde een geannualiseerde huuropbrengst van € 7,6 miljoen. De gerapporteerde geannualiseerde huurinkomsten voor december 2017 bedragen €82,8 miljoen, of €75,2 miljoen exclusief Mango [2] Voor Joint Venture op 100%

Implementatie van nieuwe organisatiestructuur en versterking van het team

 • Nieuwe aanwervingen hebben het managementteam versterkt en een nieuwe matrix- en landenorganisatie is met succes uitgerold. Hiermee is de managementstructuur toegespitst op de uitgebreide organisatie en hebben wij een platform gecreëerd voor verdere groei.

Vermogen versterkt door succesvolle transactie met joint venture, obligatie-uitgifte en verkoop van Mango gebouw

 • Met de joint venture VGP European Logistics is in 2018 één transactie van ca. €400 miljoen afgesloten, naar verwachting zal deze eind maart 2019 worden gevolgd door een transactie van >€190 miljoen, waardoor VGP opnieuw kan investeren in haar ontwikkelingspijplijn en de onderneming verder kan groeien.
 • Onze obligatiefinanciering werd uitgebreid en gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille aanzienlijk verlengd na de uitgifte van een obligatielening van €190 miljoen in september 2018. De opbrengsten werden gedeeltelijk gebruikt voor herfinanciering van de obligatielening van €75 miljoen die in december 2018 verviel. Eind 2018 bedroeg de schuldgraad 34,6%, in lijn met de doelstelling om een maximale geconsolideerde schuldgraad van 65% na te streven.
 • “Mango Global Distribution Centre” in Barcelona, Spanje, is verkocht voor €150 miljoen.
 • De netto kasontvangsten uit de financieringsactiviteiten in combinatie met de kasontvangsten uit de verkoop van het Mango gebouw heeft de kaspositie van de Groep en ons vermogen om te investeren in de toekomst van onze onderneming aanzienlijk versterkt.

Geavanceerde gesprekken met Allianz Real Estate over een nieuwe joint venture

 • Gezamenlijke toezegging met Allianz Real Estate om de JV-structuur uit te breiden tot buiten de bestaande landen[1]
 • Besprekingen met Allianz RE zullen naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond

[1] Van de twaalf landen waar de groep momenteel actief is beslaat de joint venture momenteel Duitsland, Slowakije, Tsjechië en Hongarije

BELANGRIJKE FINANCIËLE PARAMETERS

Operationele parameters en resultaten 2018 2017 Wijziging (%)
Getekende geannualiseerde huurinkomsten (€ mio) 104,1 82,8 25,7%
IFRS operationeel resultaat voor belasting (€ mio) 151,1 127,7 18,3%
IFRS netto resultaat (€ mio) 121,1 96,0 26,1%
IFRS winst per aandeel (€ per aandeel) 6,52 5,17 26,1%
Dividend per aandeel (€ per aandeel) 2,20 1,90 15,8%

 

 

Portefeuille en balans 2018 2017 Wijziging (%)
Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture op 100% (€mio) 1.936 1.563 23,9%
Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture bij aandeel (€mio) 1.355 1.206 12,4%
EPRA intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel) 30,94 27,06 14,3%
IFRS intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel) 29,25 25,09 16,6%
Netto financiële schuld (€mio) 419,3 436,6 (4,0)%
Schuldgraad1 (%) 34,6 42,3 -


CONFERENCE CALL VOOR INVESTEERDERS EN ANALISTEN

VGP zal een conference call houden om 10:30 (CET) op 1 maart 2019
De details van deze conference call:

 • België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659
 • VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105
 • VS: 800-239-9838 (gratis) / +1 323-794-2551
 • Bevestigingscode: 9976957

Een presentatie is beschikbaar op de website van VGP: http://www.vgpparks.eu/investors/nl/publicaties/presentaties

FINANCIËLE KALENDER

Jaarverslag 2018 9 april 2019
Eerste kwartaal 2019 trading update 10 mei 2019
Algemene vergadering van aandeelhouders 10 mei 2019
Dividend ex-datum 20 mei 2019
Betaalbaarstelling dividend 22 mei 2019
Halfjaarlijkse resultaten 2019 23 augustus 2019
Derde kwartaal 2019 trading update 22 november 2019

 

Contact details for investors and Media enquiries

 

Martijn Vlutters

(VP – Business Development & Investor Relations)

Tel: +32 (0)3 289 1433

Petra Vanclova

(Externe Communicatie)

Tel: +42 0 602 262 107

Anette Nachbar

Brunswick Group

Tel: +49 152 288 10363

 

 


VGP KONDIGT CONFERENCE CALL AAN VOOR REVIEW VAN DE

28 Feb 2019

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de details aan voor een conference call ter
bespreking van de resultaten over 2018:

vrijdag, 1 maart 2019, om 10.30 a.m. (CET)
Dial-in gegevens: 
België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659
VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105
VS: 800-239-9838 (gratis) / +1323-794-2551 
Bevestigingscode: 9976957

Vriendelijk verzoek 5-10 minuten voor de starttijd deel te nemen aan de conferentie. De financiële resultaten worden, volgens planning, om 7 uur a.m. (CET) op bovenstaande dag gepubliceerd en een
presentatie zal beschikbaar worden gesteld onder Investeerders, Publicaties, Presentaties.

 

   Location      Purpose      Phone Type      Phone Number  
Austria Participant Tollfree/Freephone 0800 005 408
Austria, Vienna Participant Local +43 (0)1 9289 266
Bahrain Participant Tollfree/Freephone 8000 4741
Bahrain, Manama Participant Local +973 1619 9290
Belgium Participant Tollfree/Freephone 0800 58228
Belgium, Brussels Participant Local +32 (0)2 404 0659
Bulgaria Participant Tollfree/Freephone 0800 15021
Bulgaria, Sofia Participant Local +359 (0)2 935 8217
Canada, Toronto Participant Local +1 647 794 4605
Croatia Participant Tollfree/Freephone 0800 806 481
Cyprus Participant Tollfree/Freephone 800 96989
Czech Republic Participant Tollfree/Freephone 800 143 356
Czech Republic, Prague Participant Local +420 225 439 753
Denmark Participant Tollfree/Freephone 80 70 16 25
Denmark, Copenhagen Participant Local +45 35 15 80 49
Egypt Participant Tollfree/Freephone 0800 000 9067
Estonia Participant Tollfree/Freephone 800 011 1853
Estonia, Tallinn Participant Local +372 674 3050
Finland Participant Tollfree/Freephone 0800 772 208
Finland, Helsinki Participant Local +358 (0)9 7479 0361
France Participant Tollfree/Freephone 0805 101 219
France, Paris Participant Local +33 (0)1 76 77 22 74
Germany Participant Tollfree/Freephone 0800 589 4609
Germany, Frankfurt Participant Local +49 (0)69 2222 13420
Germany, Munich Participant Local +49 (0)89 20303 5709
Greece Participant Tollfree/Freephone 00800 128 518
Greece, Athens Participant Local +30 211 181 3807
Hungary Participant Tollfree/Freephone 068 001 9218
Hungary, Budapest Participant Local +36 1429 2226
Iceland Participant Tollfree/Freephone 800 9369
Ireland Participant Tollfree/Freephone 1800 832 679
Ireland, Dublin Participant Local +353 (0)1 246 5638
Israel Participant Tollfree/Freephone 1809 212 883
Israel, Tel Aviv Participant Local +972 3376 1315
Italy Participant Tollfree/Freephone 800 977 396
Italy, Milan Participant Local +39 02 3600 8019
Italy, Rome Participant Local +39 06 8750 0723
Jordan Participant Tollfree/Freephone 80022523
Latvia Participant Tollfree/Freephone 8000 4161
Latvia, Riga Participant Local +371 6785 4527
Lithuania Participant Tollfree/Freephone 8800 30775
Lithuania, Vilnius Participant Local +370 5205 4830
Luxembourg Participant Tollfree/Freephone 800 24405
Luxembourg, Luxembourg Participant Local +352 2786 1336
Mexico Participant Tollfree/Freephone 01 800 062 2963
Mexico, Mexico City Participant Local +52 55 4164 4815
Netherlands Participant Tollfree/Freephone 0800 023 1436
Netherlands, Amsterdam Participant Local +31 (0) 20 721 9251
Nigeria, Lagos Participant Local +234 1 277 2430
Norway Participant Tollfree/Freephone 800 51084
Norway, Oslo Participant Local +47 2100 2610
Oman Participant Tollfree/Freephone 800 77207
Poland Participant Tollfree/Freephone 00 800 121 4059
Poland, Warsaw Participant Local +48 (0)22 206 9996
Portugal Participant Tollfree/Freephone 800 812 274
Portugal, Lisbon Participant Local +351 213 180 030
Qatar Participant Tollfree/Freephone 00 800 100 443
Romania Participant Tollfree/Freephone 0800 885 828
Romania, Bucharest Participant Local +40 (0)21 529 3974
Russian Federation Participant Tollfree/Freephone 8 800 500 9283
Russian Federation, Moscow Participant Local +7 495 213 1767
Saudi Arabia Participant Tollfree/Freephone 800 844 8805
Slovakia Participant Tollfree/Freephone 0800 002 286
Slovakia, Bratislava Participant Local +421 (0) 2 5011 2130
Slovenia Participant Tollfree/Freephone 0800 80413
Slovenia, Ljubljana Participant Local +386 1 888 8508
South Africa Participant Tollfree/Freephone 0800 998 654
South Africa, Johannesburg Participant Local +27 11 844 6054
Spain Participant Tollfree/Freephone 800 600 848
Spain, Madrid Participant Local +34 91 114 7293
Sweden Participant Tollfree/Freephone 0200 880 389
Sweden, Stockholm Participant Local +46 (0)8 5033 6574
Switzerland Participant Tollfree/Freephone 0800 200 831
Switzerland, Geneva Participant Local +41 (0)22 567 5729
Switzerland, Zurich Participant Local +41 (0)44 580 7206
Turkey Participant Tollfree/Freephone 00800 4488 29054
Turkey, Istanbul Participant Local +90 212 375 57 58
Ukraine Participant Tollfree/Freephone 0800 503 441
United Arab Emirates Participant Tollfree/Freephone 8000 3570 2653
United Kingdom Participant Tollfree/Freephone 0800 358 6377
United Kingdom, Local Participant Local +44 (0)330 336 9105
United States, Los Angeles Participant Local +1 323-794-2551
United States/Canada Participant Tollfree/Freephone 800-239-9838

VGP koopt magazijn en industriële grondstukken in Graz, Oostenrijk

29 Nov 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) kondigde vandaag de succesvolle aankoop aan van een magazijn gelegen in Graz, Oostenrijk. Het nieuwe magazijn heeft een verhuurbaar oppervlakte van ongeveer 17.000 m2 en is verhuurd aan een toeleverancier van de automobielindustrie onder een lange termijn lease. De transactie omvat ook 9 hectare aan additionele ontwikkelingsgrond.

Jan van Geet, CEO van VGP, vermeldde het volgende: “Wij zijn zeer verheugd met deze transactie daar dit gebouw, met de bijkomende ontwikkelingsgrond, ons een goed startpunt in de Oostenrijkse markt geeft. Vooralsnog zal deze markt worden bediend vanuit onze kantoren in Duitsland.”
More Information

Trading Update 3Q 2018

23 Nov 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) kondigde vandaag een trading update aan voor de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2018.

Jan van Geet, CEO van VGP, vermeldde het volgende: “Vraag naar goed gelegen semi-industrieel en logistiek vastgoed blijft sterk in al onze Europese markten. Gedurende het afgelopen kwartaal hebben wij het distributiecentrum van Mango nabij Barcelona in Spanje verkocht. Door middel van deze transactie profiteerden wij van deze sterke markt en is het risicoprofiel van de groep verbeterd. De opbrengsten van de verkoop worden geherinvesteerd in aankoop van grondstukken en de realisatie van onze ontwikkelingsportefeuille.

Wij zijn er ook in geslaagd een succesvolle nieuwe obligatie in de markt te zetten waarmee wij deels een bestaande obligatie met een opkomende vervaldatum terug zullen kopen, daarmee hebben wij het looptijd profiel van onze obligatieportefeuille aanzienlijk verlengd. Ik ben zeer tevreden met de opgebouwde vermogenspositie en de gecreëerde mogelijkheid te blijven investeren in de toekomst van de Groep.”

Jan van Geet vervolgde: “Voor Amazon hebben wij een tweede logistiek centrum geleverd, een faciliteit met uiteindelijk tot 80.000 m2 opslagruimte op ons uitgebreide park in Göttingen, Duitsland. Daarnaast tekende BMW voor ons park in Parsdorf nabij München voor de ontwikkeling van een nieuw magazijn voor het “Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ)”, hun belangrijkste engineering- en ontwikkelingscampus, behoudens het verkrijgen van de benodigde vergunningen.”

Onze strategische voorraad ontwikkelingsgrond blijft een van onze belangrijkste bezittingen en wij zijn zeer tevreden met de aanwinst van additionele gronden op strategische en logistiek belangrijke locaties verspreid over heel Europa waaronder in Spanje, Italië, Roemenië, Tsjechië en Slowakije.”

Jan van Geet concludeerde: “Onze nieuwe matrixorganisatie is succesvol uitgerold, elk land wordt gemanaged door een toegewijd lokaal team en wordt daarin ondersteund door uitgebreide groepsfuncties waaronder chief investment officer, begrotingscontrole, marketing en investor relations. Dankzij deze gestroomlijnde organisatiestructuur hebben wij nu het platform waarmee wij onze gestelde doelen kunnen verwezenlijken.

En wij zijn verheugd dat wij een geografische uitbreiding realiseren met de aanstaande opening van een kantoor in Portugal. Dit brengt het aantal Europese landen waarin wij actief zijn naar twaalf. Wij zijn in overleg voor een aantal interessante investeringsopportuniteiten in Portugal en zijn in discussie over de aankoop van eerste grondstukken in de buurt van Lissabon en Porto.”

More Information

BIJEENROEPING VAN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 2018

19 Oct 2018

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo bcvba te City Link, vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen (Berchem), op donderdag 22 november 2018 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstel tot besluit.

AGENDA EN VOORSTEL TOT BESLUIT

 1. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 19 september 2018 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties opgesteld op datum van 4 september 2018, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen clausule inzake controlewijziging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 19 september 2018 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties van 4 september 2018, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een controlewijziging, wordt goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittreksel van de notulen van deze bijzondere algemene vergadering.

More Information

VGP opent nieuw hoofdkantoor in Antwerpen en kondigt de benoeming aan van Martijn Vlutters als Vice President “Business Development & Investor Relations”

05 Oct 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’,) kondigt vandaag aan dat het nieuwe hoofdkantoor in Antwerpen in gebruik is genomen. Daarnaast zal het kantoor, aan de Uitbreidingstraat 72, 2600 te Antwerpen (Berchem), dienstdoen als centrum voor de expansie van de activiteiten in de Benelux.

VGP kondigt mede aan dat per 1 oktober 2018 Martijn Vlutters bij VGP is begonnen als Vice President “Business Development & Investor Relations”. In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de financiële markten, voorbereiden van financiële plannen, en het analyseren van groeimogelijkheden, inclusief overnames.

Voordat hij bij VGP begon werkte Martijn 13 jaar bij J.P. Morgan in Londen en New York. Hij bekleedde verschillende functies in “Capital Markets” en “Corporate Finance”. Ook werkte Martijn twee jaar in New York in de rol van Vice President Investor Relations voor J.P. Morgan Chase & Co. Hij is gestationeerd in Antwerpen en rapporteert aan CEO, Jan Van Geet.


Verkoop van het Mango Global Distribution Centre gelegen in Lliçà d’Amunt, Barcelona (Spanje)

26 Sep 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) heeft de verkoop van het Mango Global Distribution Centre in zijn VGP Park Mango in Lliçà d'Amunt, Barcelona (Spanje) afgesloten.

De bruto-opbrengsten van de verkoop bedragen € 150 miljoen en vertegenwoordigen een substantiële meerwaarde op het gebouw in vergelijking met de aankoopprijs. De netto-opbrengst zal geherinvesteerd worden in de verdere uitbreiding van de ontwikkelingspijplijn van VGP.

Het Mango-gebouw werd in 2016 verworven samen met een groot stuk (150.000 m²) ontwikkelingsland. De huidige transactie heeft alleen betrekking op het gebouw. VGP zal de ontwikkelingsgronden in eigen portefeuille behouden en deze ontwikkelingen voor eigen rekening. De transactie heeft ook als doel het risicoprofiel van de Groep te optimaliseren.

Het Mango-gebouw is waarschijnlijk éen van de mooiste logistieke gebouwen in Spanje, gebouwd volgens hoge specificaties voor Mango, tot 40 meter hoog met een grote mate van automatisering voor de kledingindustrie.

VGP wil zich concentreren op haar hoofdactiviteit: ontwikkeling, verhuur en beheer van haar gestandaardiseerd logistiek vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor een breed spectrum van logistieke (e-commerce) doeleinden alsook licht industriële activiteiten, op toplocaties.

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt hieromtrent: "De acquisitie van het Mango gebouw in 2016 was een echte mijlpaal in onze introductie op de Spaanse markt – daarom hebben we ook heel lang en diep nagedacht over deze transactie en zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de verkoop van het Mango-gebouw onder deze voorwaarden in het belang van de aandeelhouders van VGP is. De opbrengst van de verkoop zal opnieuw worden geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van onze ontwikkelingspijplijn."