Nieuws

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

14 May 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft zijn gewone algemene vergadering gehouden op 10 mei 2019 in Antwerpen, België.
De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

Details van de stemresultaten zijn beschikbaar op: www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/shareholder-meetings

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de gewone algemene vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend en de benoeming van nieuwe onafhankelijke bestuurders.

Dividend

De gewone algemene vergadering keurde het voorstel van de raad van bestuur goed om het bruto dividend over 2018 vast te leggen op € 2,20 per aandeel.

Ex-dividend datum: 20 mei 2019
Registratiedatum: 21 mei 2019
Betalingsdatum: 22 mei 2019

Nieuwe onafhankelijke bestuurders

De gewone algemene vergadering heeft volgende benoemingen goedgekeurd:

 • Mevr. Ann Gaeremynck als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023;
 • Mevr. Katherina Reiche als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023;
 • Mevr. Vera Gäde-Butzlaff als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering in 2023.

Op 10 mei 2019 vond ook een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaats. De vergadering heeft de aan de raad van bestuur verleende machtiging hernieuwd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal). De vergadering heeft de aan de raad van bestuur verleende machtiging ook hernieuwd om eigen aandelen in te kopen.


VOORTZETTING VAN MOMENTUM IN 2019

10 May 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft vandaag een trading update voor de eerste vier maanden van 2019 gepubliceerd:

 • Sterke operationele resultaten
  • Record € 18,1 miljoen ondertekende en vernieuwde huurovereenkomsten, waardoor de totale jaarlijkse huurinkomsten op € 121,0 miljoen (+16% sinds dec-‘18) uitkomen en de gemiddelde leaseperiode van de portefeuille wordt verlengd tot 8,2 jaar (t.o.v. 7,8 in dec-‘18)
  • Een totaal van 547.000 m2 in aanbouw en 62.000 m2 opgeleverd in de eerste vier maanden van 2019. De portefeuille in aanbouw vertegenwoordigt € 28,2 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huuropbrengsten bij volledige oplevering en verhuur
 • Voortgezette uitbreiding van de grondbank om toekomstige groei veilig te stellen
  • Uitgebreiding van de pijplijn met 940.000 m2 nieuw aangekochte grond en nog eens 2,6 miljoen m2 toegezegd onder voorbehoud van vergunningen
  • De totale verworven en verzekerde grondbank is gegroeid tot 5,8 miljoen m2, wat 2,6 miljoen m2 toekomstige verhuurbare oppervlakte ondersteunt
 • Succesvolle vijfde closing met de joint venture VGP European Logistics maakte een recyclage van € 130 miljoen van de netto kasopbrengst mogelijk
 • Verwacht de eerste closing van de nieuwe joint venture met Allianz Real Estate in het tweede kwartaal van 2019
More Information


VGP KONDIGT VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BESTUUR AAN

09 Apr 2019

 • Marek Šebesťák, Alexander Saverys en Jos Thys nemen na 12 jaar afscheid van de Raad van Bestuur
 • Ann Gaeremynck, Katherina Reiche en Vera Gäde-Butzlaff worden voorgesteld ter vervanging op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag de oproeping voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgevaardigd en aangekondigd dat de Raad van Bestuur mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katherina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff heeft voorgedragen voor benoeming als nieuwe onafhankelijke bestuursleden. De jaarlijkse vergadering wordt gehouden op 10 mei 2019.

Jan van Geet, CEO van VGP, zei: "Na twaalf jaar van uitzonderlijke inzet, komt er een einde aan het mandaat van onze huidige onafhankelijke bestuursleden Marek Šebesťák, Alexander Saverys en Jos Thys op de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. We willen hierbij onze oprechte dankbaarheid uitspreken voor hun nuttige inzichten, inspanningen en enthousiasme.”

Na goedkeuring van de AV wordt het mandaat van mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katherina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff van kracht met ingang van 10 mei 2019.  Ter vervanging van de heer Marek Šebesťák zal de heer Bart van Malderen[1] de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur op zich nemen.

CEO Jan Van Geet lichtte dit toe: "Ik ben zeer verheugd dat onze Raad van Bestuur Ann, Katherina en Vera heeft voorgedragen om toe te treden tot de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Ze hebben alle drie een uitzonderlijke professionele loopbaan genoten: Katherina en Vera hebben waardevolle ervaring in het samenwerken met Duitse gemeenten, deelstaatoverheden en met klanten op het raakvlak van de publieke/private sector en Ann op het gebied van financiële rapportering, audit en governance.” 

Mevrouw Ann Gaeremynck (Belg) is momenteel professor accounting en audit aan de KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Haar belangrijkste onderzoeksdomein richt zich op het gebied van audit en governance. Ze is ook houder van de Deloitte-leerstoel Governance. Het is de bedoeling van de Raad van Bestuur om Ann Gaeremynck voor te dragen als voorzitter van het auditcomité.

Mevrouw Katherina Reiche (Duits) is sinds september 2015 voorzitster van het bestuur van de Vereniging van Gemeentelijke Ondernemingen (VKU) in Duitsland en sinds juni 2016 voorzitster van het Europees Verbond van Openbare Werkgevers en Ondernemingen (CEEP). Van 1998 tot 2015 was zij lid van de Duitse Bundestag en van 2005 tot 2009 plaatsvervangend voorzitster van de parlementaire groep CDU/CSU.

Mevrouw Vera Gäde-Butzlaff (Duits) was van 2001 tot 2002 adjunct-staatssecretaris voor Milieu en Landbouw bij het ministerie van Regionale Planning, Landbouw en Milieu van Saksen-Anhalt. Van 2003 tot 2014 was ze lid van de Raad van Bestuur en sinds 2007 CEO van de Berlijnse bedrijven voor stadsreiniging en afvalbeheer (BSR). Van 2015 tot 2018 was ze CEO van GASAG AG, een van de grootste regionale Duitse energieleveranciers. Sinds april 2018 is zij voorzitster van de Raad van Toezicht van Vivantes, de ziekenhuisgroep.

De volledige details van de voorgestelde benoemingen van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de oproeping en agenda van VGP’s Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2019 en terug te vinden op de bedrijfswebsite:

http://www.vgpparks.eu/investors/en/shareholder-information/shareholder-meetings


[1] Bart van Malderen als vaste vertegenwoordiger van VM Invest NV


SUCCESVOLLE AFRONDING VAN VIJFDE CLOSING MET VGP EUROPEAN LOGISTICS JOINT VENTURE

01 Apr 2019

VGP NV ('VGP' of 'de Vennootschap') heeft bekend gemaakt dat het vandaag met succes een vijfde JV Closing heeft afgerond met VGP European Logistics, haar 50/50 joint venture met Allianz Real Estate.

VGP European Logistics heeft hierdoor 9 nieuwe gebouwen verworven van VGP, bestaande uit 3 logistieke gebouwen elk in een nieuw VGP park en daarnaast 6 nieuwe gebouwen die ontwikkeld werden door VGP, in parken die reeds eerder getransfereerd werden naar de Joint Venture. 

De 9 gebouwen die verkocht werden door VGP zijn gelegen in Duitsland (5) en in Tsjechië (4).   

De transactiewaarde bedraagt € 203 miljoen, en omvat een gedeelte toekomstige ontwikkelingspijplijn. De netto-verkoopopbrengst van deze transactie (inclusief de afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten) bedraagt circa € 130 miljoen. 

De netto-verkoopopbrengst zal gebruikt worden voor de financiering van bestaande projecten in aanbouw en nieuwe projecten die binnenkort zullen worden opgestart en voor de verwerving van nieuw ontwikkelingsland. 

Na afronding van deze vijfde JV Closing bestaat de vastgoedportefeuille van de Joint Venture uit 77 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 1,5 miljoen m² met een reële waarde van € 1,56 miljard.  

De Joint Venture heeft € 950 miljoen toegezegde kredietfaciliteiten die in mei 2026 vervallen en die voor € 694 miljoen werden opgenomen. De renterisico's met betrekking tot deze bankschulden zijn volledig afgedekt en de gewogen gemiddelde kost van deze schulden bedraagt 2,01% per jaar. De beleningsgraad bedraagt 51,1%[1] na deze JV Closing.

De toename van de Joint Venture portfolio zal een verdere positieve invloed hebben op de commissie inkomsten voortvloeiend uit de diensten die VGP verstrekt aan VGP European Logistics als activabeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsbeheerder.


[1] De beleningsgraad of Loan to Value berekend als: ‘Uitstaande bankschulden gedeeld door de reële waarde van de vastgoedportefeuille’

 


Persbericht Jaarresultaat voor de periode 1 januari 2018 – 31 december 2018

01 Mar 2019

TRANSFORMATIE NAAR EEN ECHT PAN-EUROPEES PLATFORM RESULTEERT IN RECORDWINST EN CREËERT EEN SOLIDE BASIS VOOR TOEKOMSTIGE GROEI

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag de resultaten aan voor het jaar 2018, afgesloten op 31 December 2018:

 • Voortzetting Europese expansie met uitbreiding activiteiten in 2018 naar Italië, Nederland en Oostenrijk
 • Sterk operationeel resultaat met een recordwinst van €121,1 miljoen (+26% j-o-j)
   - Nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor €38,7 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten, waardoor de totale huurovereenkomsten op jaarbasis €104,1 miljoen (+38% j-o-j) bedragen
   - VGP leverde 505.000m2 verhuurbare oppervlakte in 2018 (+44% j-o-j)
 • Versterkt platform voor toekomstige groei
   - VGP investeerde in haar toekomstige pijplijn met 1,7 miljoen m2 nieuw aangekochte grond
   - Nog eens 1,6 miljoen m2 grond zeker gesteld waarvoor vergunningen vereist zijn
   - Gezamenlijke toezegging met Allianz Real Estate om de JV-structuur uit te breiden tot buiten de bestaande landen
 • Voorstel om het dividend met 15,8% te verhogen tot € 2,20 per aandeel, wat neerkomt op een bruto dividendrendement van 3,2% .

Chief Executive Officer van VGP, Jan Van Geet, zei: " 2018 was opnieuw een intensief jaar voor VGP, resulterend in recordwinst. We zijn erin geslaagd om VGP met succes te transformeren naar een echt pan-Europees platform na uitbreiding naar nieuwe belangrijke markten. De introductie van onze nieuwe matrixorganisatiestructuur vergde een aanzienlijke inspanning en zorgt ervoor dat wij dicht bij onze klanten in heel Europa kunnen blijven staan terwijl de verdere geografische expansie van VGP mogelijk is gemaakt. De aanzienlijke toename van onze Ontwikkelingslandbank in 2018 heeft de basis gelegd voor groei in de komende jaren.

Jan Van Geet voegt hieraan toe: "Begin 2019 hebben we met succes ons groeipad voortgezet met de uitbreiding naar Portugal en een aantal belangrijke projecten in Duitsland. We verwachten dat onze ontwikkelingsactiviteiten in 2019 verder zullen groeien, ondersteund door een solide klantvraag gedreven door e-commerce en veranderende bedrijfsbehoeften. Door ons geïntegreerde bedrijfsmodel is VGP uniek gepositioneerd om de groeikansen in heel Europa te benutten.”

[1] Jaar-over-jaar inclusief Joint Venture op 100% en exclusief de verkoop van Mango. Het Mango gebouw in Barcelona (Spanje) is verkocht in 2018 en representeerde een jaarlijkse huuropbrengst van €7,6 miljoen [2] Gebaseerd op de slotkoers van het aandeel van € 69,60 per 28 februari 2019

FINANCIELE AND OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Recordaantal nieuwe huurcontracten

 • Recordaantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor € 38,7 miljoen, waarvan 572.000 m² nieuwe huurcontracten, goed voor € 32,6 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 117.000 m² hernieuwde huurcontracten, goed voor € 6,1 miljoen geannualiseerde huurinkomsten. De totale netto toename bedraagt € 21,3 miljoen rekening houdend met de verkoop van het gebouw van Mango[1].
 • De getekende geannualiseerde huurinkomsten bedragen €104,1 miljoen[2] (voor een verhuurbaar oppervlak van 1,98 miljoen m²), een toename van 38% sinds december 2017 (exclusief Mango gebouw¹).

Solide ontwikkelingsactiviteit

 • Dit jaar werden 21 projecten opgeleverd van in totaal 505.000 m² verhuurbaar oppervlakte, welke gelijk staat aan geannualiseerde huur van €26,6 miljoen.
 • De ontwikkeling van 19 projecten zijn momenteel gaande van in totaal 322.000 m² aan verhuurbaar oppervlakte. Deze gebouwen in aanbouw vertegenwoordigen een geschatte geannualiseerde huuropbrengst van €16,4 miljoen.
 • Gedurende de eerste 2 maanden van 2019 werden al 2 projecten opgeleverd voor 45.000 m² verhuurbaar oppervlakte en daarnaast 9 nieuwe projecten opgestart voor 178.000 m² verhuurbaar oppervlakte.

Ontwikkelingslandbank blijft toenemen

 • Aankoop van 1,7 miljoen m² aan nieuwe gronden en nog eens 1,6 miljoen m2 grond zeker gesteld waarvoor vergunningen vereist zijn. Dit brengt de totale Ontwikkelingslandbank in onze portefeuille en contractueel vergrendeld tot 4,45 miljoen m² (een toename van 31% sinds december 2017), en biedt een potentieel van 1,98 miljoen m² aan verhuurbaar bruto vloeroppervlak (BVO).
 • Verder hebben wij 1,1 miljoen m² aan grond onder optie met een BVO van 514,000 m².

Uitbreiding activiteiten naar Italië, Nederland, Oostenrijk en Portugal – VGP is nu actief in twaalf Europese landen

 • Voortzetting West-Europese expansie met activiteiten uitgebreid tot 12 Europese landen na de opening van nieuwe kantoren in Antwerpen (België/Benelux-kantoor), Milaan (Italië), Wenen (Oostenrijk) en Porto (Portugal; sinds 2019) en de aankoop van onze eerste grondstukken in Nederland en Italië.
 • In deze landen zullen ontwikkelingsactiviteiten aanvangen in 2019 of zijn inmiddels al gestart en gedeeltelijk verhuurd.
 • In Graz, Oostenrijk, kocht VGP, in een gecombineerde transactie een bestaand gebouw en ontwikkelingsgrond. Het gekochte gebouw van 18.000 m² is voor lange-termijn verhuurd aan een gerenommeerde toeleverancier van de automobielindustrie. De ontwikkelingsgrond zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden aangekocht en heeft een BVO van circa 46.000 m².

[1] Het Mango gebouw in Barcelona (Spanje) werd verkocht in 2018 en representeerde een geannualiseerde huuropbrengst van € 7,6 miljoen. De gerapporteerde geannualiseerde huurinkomsten voor december 2017 bedragen €82,8 miljoen, of €75,2 miljoen exclusief Mango [2] Voor Joint Venture op 100%

Implementatie van nieuwe organisatiestructuur en versterking van het team

 • Nieuwe aanwervingen hebben het managementteam versterkt en een nieuwe matrix- en landenorganisatie is met succes uitgerold. Hiermee is de managementstructuur toegespitst op de uitgebreide organisatie en hebben wij een platform gecreëerd voor verdere groei.

Vermogen versterkt door succesvolle transactie met joint venture, obligatie-uitgifte en verkoop van Mango gebouw

 • Met de joint venture VGP European Logistics is in 2018 één transactie van ca. €400 miljoen afgesloten, naar verwachting zal deze eind maart 2019 worden gevolgd door een transactie van >€190 miljoen, waardoor VGP opnieuw kan investeren in haar ontwikkelingspijplijn en de onderneming verder kan groeien.
 • Onze obligatiefinanciering werd uitgebreid en gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille aanzienlijk verlengd na de uitgifte van een obligatielening van €190 miljoen in september 2018. De opbrengsten werden gedeeltelijk gebruikt voor herfinanciering van de obligatielening van €75 miljoen die in december 2018 verviel. Eind 2018 bedroeg de schuldgraad 34,6%, in lijn met de doelstelling om een maximale geconsolideerde schuldgraad van 65% na te streven.
 • “Mango Global Distribution Centre” in Barcelona, Spanje, is verkocht voor €150 miljoen.
 • De netto kasontvangsten uit de financieringsactiviteiten in combinatie met de kasontvangsten uit de verkoop van het Mango gebouw heeft de kaspositie van de Groep en ons vermogen om te investeren in de toekomst van onze onderneming aanzienlijk versterkt.

Geavanceerde gesprekken met Allianz Real Estate over een nieuwe joint venture

 • Gezamenlijke toezegging met Allianz Real Estate om de JV-structuur uit te breiden tot buiten de bestaande landen[1]
 • Besprekingen met Allianz RE zullen naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond

[1] Van de twaalf landen waar de groep momenteel actief is beslaat de joint venture momenteel Duitsland, Slowakije, Tsjechië en Hongarije

BELANGRIJKE FINANCIËLE PARAMETERS

Operationele parameters en resultaten 2018 2017 Wijziging (%)
Getekende geannualiseerde huurinkomsten (€ mio) 104,1 82,8 25,7%
IFRS operationeel resultaat voor belasting (€ mio) 151,1 127,7 18,3%
IFRS netto resultaat (€ mio) 121,1 96,0 26,1%
IFRS winst per aandeel (€ per aandeel) 6,52 5,17 26,1%
Dividend per aandeel (€ per aandeel) 2,20 1,90 15,8%

 

 

Portefeuille en balans 2018 2017 Wijziging (%)
Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture op 100% (€mio) 1.936 1.563 23,9%
Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture bij aandeel (€mio) 1.355 1.206 12,4%
EPRA intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel) 30,94 27,06 14,3%
IFRS intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel) 29,25 25,09 16,6%
Netto financiële schuld (€mio) 419,3 436,6 (4,0)%
Schuldgraad1 (%) 34,6 42,3 -


CONFERENCE CALL VOOR INVESTEERDERS EN ANALISTEN

VGP zal een conference call houden om 10:30 (CET) op 1 maart 2019
De details van deze conference call:

 • België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659
 • VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105
 • VS: 800-239-9838 (gratis) / +1 323-794-2551
 • Bevestigingscode: 9976957

Een presentatie is beschikbaar op de website van VGP: http://www.vgpparks.eu/investors/nl/publicaties/presentaties

FINANCIËLE KALENDER

Jaarverslag 2018 9 april 2019
Eerste kwartaal 2019 trading update 10 mei 2019
Algemene vergadering van aandeelhouders 10 mei 2019
Dividend ex-datum 20 mei 2019
Betaalbaarstelling dividend 22 mei 2019
Halfjaarlijkse resultaten 2019 23 augustus 2019
Derde kwartaal 2019 trading update 22 november 2019

 

Contact details for investors and Media enquiries

 

Martijn Vlutters

(VP – Business Development & Investor Relations)

Tel: +32 (0)3 289 1433

Petra Vanclova

(Externe Communicatie)

Tel: +42 0 602 262 107

Anette Nachbar

Brunswick Group

Tel: +49 152 288 10363

 

 


VGP KONDIGT CONFERENCE CALL AAN VOOR REVIEW VAN DE

28 Feb 2019

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de details aan voor een conference call ter
bespreking van de resultaten over 2018:

vrijdag, 1 maart 2019, om 10.30 a.m. (CET)
Dial-in gegevens: 
België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659
VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105
VS: 800-239-9838 (gratis) / +1323-794-2551 
Bevestigingscode: 9976957

Vriendelijk verzoek 5-10 minuten voor de starttijd deel te nemen aan de conferentie. De financiële resultaten worden, volgens planning, om 7 uur a.m. (CET) op bovenstaande dag gepubliceerd en een
presentatie zal beschikbaar worden gesteld onder Investeerders, Publicaties, Presentaties.

 

   Location      Purpose      Phone Type      Phone Number  
Austria Participant Tollfree/Freephone 0800 005 408
Austria, Vienna Participant Local +43 (0)1 9289 266
Bahrain Participant Tollfree/Freephone 8000 4741
Bahrain, Manama Participant Local +973 1619 9290
Belgium Participant Tollfree/Freephone 0800 58228
Belgium, Brussels Participant Local +32 (0)2 404 0659
Bulgaria Participant Tollfree/Freephone 0800 15021
Bulgaria, Sofia Participant Local +359 (0)2 935 8217
Canada, Toronto Participant Local +1 647 794 4605
Croatia Participant Tollfree/Freephone 0800 806 481
Cyprus Participant Tollfree/Freephone 800 96989
Czech Republic Participant Tollfree/Freephone 800 143 356
Czech Republic, Prague Participant Local +420 225 439 753
Denmark Participant Tollfree/Freephone 80 70 16 25
Denmark, Copenhagen Participant Local +45 35 15 80 49
Egypt Participant Tollfree/Freephone 0800 000 9067
Estonia Participant Tollfree/Freephone 800 011 1853
Estonia, Tallinn Participant Local +372 674 3050
Finland Participant Tollfree/Freephone 0800 772 208
Finland, Helsinki Participant Local +358 (0)9 7479 0361
France Participant Tollfree/Freephone 0805 101 219
France, Paris Participant Local +33 (0)1 76 77 22 74
Germany Participant Tollfree/Freephone 0800 589 4609
Germany, Frankfurt Participant Local +49 (0)69 2222 13420
Germany, Munich Participant Local +49 (0)89 20303 5709
Greece Participant Tollfree/Freephone 00800 128 518
Greece, Athens Participant Local +30 211 181 3807
Hungary Participant Tollfree/Freephone 068 001 9218
Hungary, Budapest Participant Local +36 1429 2226
Iceland Participant Tollfree/Freephone 800 9369
Ireland Participant Tollfree/Freephone 1800 832 679
Ireland, Dublin Participant Local +353 (0)1 246 5638
Israel Participant Tollfree/Freephone 1809 212 883
Israel, Tel Aviv Participant Local +972 3376 1315
Italy Participant Tollfree/Freephone 800 977 396
Italy, Milan Participant Local +39 02 3600 8019
Italy, Rome Participant Local +39 06 8750 0723
Jordan Participant Tollfree/Freephone 80022523
Latvia Participant Tollfree/Freephone 8000 4161
Latvia, Riga Participant Local +371 6785 4527
Lithuania Participant Tollfree/Freephone 8800 30775
Lithuania, Vilnius Participant Local +370 5205 4830
Luxembourg Participant Tollfree/Freephone 800 24405
Luxembourg, Luxembourg Participant Local +352 2786 1336
Mexico Participant Tollfree/Freephone 01 800 062 2963
Mexico, Mexico City Participant Local +52 55 4164 4815
Netherlands Participant Tollfree/Freephone 0800 023 1436
Netherlands, Amsterdam Participant Local +31 (0) 20 721 9251
Nigeria, Lagos Participant Local +234 1 277 2430
Norway Participant Tollfree/Freephone 800 51084
Norway, Oslo Participant Local +47 2100 2610
Oman Participant Tollfree/Freephone 800 77207
Poland Participant Tollfree/Freephone 00 800 121 4059
Poland, Warsaw Participant Local +48 (0)22 206 9996
Portugal Participant Tollfree/Freephone 800 812 274
Portugal, Lisbon Participant Local +351 213 180 030
Qatar Participant Tollfree/Freephone 00 800 100 443
Romania Participant Tollfree/Freephone 0800 885 828
Romania, Bucharest Participant Local +40 (0)21 529 3974
Russian Federation Participant Tollfree/Freephone 8 800 500 9283
Russian Federation, Moscow Participant Local +7 495 213 1767
Saudi Arabia Participant Tollfree/Freephone 800 844 8805
Slovakia Participant Tollfree/Freephone 0800 002 286
Slovakia, Bratislava Participant Local +421 (0) 2 5011 2130
Slovenia Participant Tollfree/Freephone 0800 80413
Slovenia, Ljubljana Participant Local +386 1 888 8508
South Africa Participant Tollfree/Freephone 0800 998 654
South Africa, Johannesburg Participant Local +27 11 844 6054
Spain Participant Tollfree/Freephone 800 600 848
Spain, Madrid Participant Local +34 91 114 7293
Sweden Participant Tollfree/Freephone 0200 880 389
Sweden, Stockholm Participant Local +46 (0)8 5033 6574
Switzerland Participant Tollfree/Freephone 0800 200 831
Switzerland, Geneva Participant Local +41 (0)22 567 5729
Switzerland, Zurich Participant Local +41 (0)44 580 7206
Turkey Participant Tollfree/Freephone 00800 4488 29054
Turkey, Istanbul Participant Local +90 212 375 57 58
Ukraine Participant Tollfree/Freephone 0800 503 441
United Arab Emirates Participant Tollfree/Freephone 8000 3570 2653
United Kingdom Participant Tollfree/Freephone 0800 358 6377
United Kingdom, Local Participant Local +44 (0)330 336 9105
United States, Los Angeles Participant Local +1 323-794-2551
United States/Canada Participant Tollfree/Freephone 800-239-9838

VGP koopt magazijn en industriële grondstukken in Graz, Oostenrijk

29 Nov 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) kondigde vandaag de succesvolle aankoop aan van een magazijn gelegen in Graz, Oostenrijk. Het nieuwe magazijn heeft een verhuurbaar oppervlakte van ongeveer 17.000 m2 en is verhuurd aan een toeleverancier van de automobielindustrie onder een lange termijn lease. De transactie omvat ook 9 hectare aan additionele ontwikkelingsgrond.

Jan van Geet, CEO van VGP, vermeldde het volgende: “Wij zijn zeer verheugd met deze transactie daar dit gebouw, met de bijkomende ontwikkelingsgrond, ons een goed startpunt in de Oostenrijkse markt geeft. Vooralsnog zal deze markt worden bediend vanuit onze kantoren in Duitsland.”
More Information

Trading Update 3Q 2018

23 Nov 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) kondigde vandaag een trading update aan voor de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2018.

Jan van Geet, CEO van VGP, vermeldde het volgende: “Vraag naar goed gelegen semi-industrieel en logistiek vastgoed blijft sterk in al onze Europese markten. Gedurende het afgelopen kwartaal hebben wij het distributiecentrum van Mango nabij Barcelona in Spanje verkocht. Door middel van deze transactie profiteerden wij van deze sterke markt en is het risicoprofiel van de groep verbeterd. De opbrengsten van de verkoop worden geherinvesteerd in aankoop van grondstukken en de realisatie van onze ontwikkelingsportefeuille.

Wij zijn er ook in geslaagd een succesvolle nieuwe obligatie in de markt te zetten waarmee wij deels een bestaande obligatie met een opkomende vervaldatum terug zullen kopen, daarmee hebben wij het looptijd profiel van onze obligatieportefeuille aanzienlijk verlengd. Ik ben zeer tevreden met de opgebouwde vermogenspositie en de gecreëerde mogelijkheid te blijven investeren in de toekomst van de Groep.”

Jan van Geet vervolgde: “Voor Amazon hebben wij een tweede logistiek centrum geleverd, een faciliteit met uiteindelijk tot 80.000 m2 opslagruimte op ons uitgebreide park in Göttingen, Duitsland. Daarnaast tekende BMW voor ons park in Parsdorf nabij München voor de ontwikkeling van een nieuw magazijn voor het “Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ)”, hun belangrijkste engineering- en ontwikkelingscampus, behoudens het verkrijgen van de benodigde vergunningen.”

Onze strategische voorraad ontwikkelingsgrond blijft een van onze belangrijkste bezittingen en wij zijn zeer tevreden met de aanwinst van additionele gronden op strategische en logistiek belangrijke locaties verspreid over heel Europa waaronder in Spanje, Italië, Roemenië, Tsjechië en Slowakije.”

Jan van Geet concludeerde: “Onze nieuwe matrixorganisatie is succesvol uitgerold, elk land wordt gemanaged door een toegewijd lokaal team en wordt daarin ondersteund door uitgebreide groepsfuncties waaronder chief investment officer, begrotingscontrole, marketing en investor relations. Dankzij deze gestroomlijnde organisatiestructuur hebben wij nu het platform waarmee wij onze gestelde doelen kunnen verwezenlijken.

En wij zijn verheugd dat wij een geografische uitbreiding realiseren met de aanstaande opening van een kantoor in Portugal. Dit brengt het aantal Europese landen waarin wij actief zijn naar twaalf. Wij zijn in overleg voor een aantal interessante investeringsopportuniteiten in Portugal en zijn in discussie over de aankoop van eerste grondstukken in de buurt van Lissabon en Porto.”

More Information

BIJEENROEPING VAN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 2018

19 Oct 2018

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo bcvba te City Link, vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen (Berchem), op donderdag 22 november 2018 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstel tot besluit.

AGENDA EN VOORSTEL TOT BESLUIT

 1. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 19 september 2018 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties opgesteld op datum van 4 september 2018, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen clausule inzake controlewijziging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 19 september 2018 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties van 4 september 2018, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een controlewijziging, wordt goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittreksel van de notulen van deze bijzondere algemene vergadering.

More Information

VGP opent nieuw hoofdkantoor in Antwerpen en kondigt de benoeming aan van Martijn Vlutters als Vice President “Business Development & Investor Relations”

05 Oct 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’,) kondigt vandaag aan dat het nieuwe hoofdkantoor in Antwerpen in gebruik is genomen. Daarnaast zal het kantoor, aan de Uitbreidingstraat 72, 2600 te Antwerpen (Berchem), dienstdoen als centrum voor de expansie van de activiteiten in de Benelux.

VGP kondigt mede aan dat per 1 oktober 2018 Martijn Vlutters bij VGP is begonnen als Vice President “Business Development & Investor Relations”. In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de financiële markten, voorbereiden van financiële plannen, en het analyseren van groeimogelijkheden, inclusief overnames.

Voordat hij bij VGP begon werkte Martijn 13 jaar bij J.P. Morgan in Londen en New York. Hij bekleedde verschillende functies in “Capital Markets” en “Corporate Finance”. Ook werkte Martijn twee jaar in New York in de rol van Vice President Investor Relations voor J.P. Morgan Chase & Co. Hij is gestationeerd in Antwerpen en rapporteert aan CEO, Jan Van Geet.


Verkoop van het Mango Global Distribution Centre gelegen in Lliçà d’Amunt, Barcelona (Spanje)

26 Sep 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) heeft de verkoop van het Mango Global Distribution Centre in zijn VGP Park Mango in Lliçà d'Amunt, Barcelona (Spanje) afgesloten.

De bruto-opbrengsten van de verkoop bedragen € 150 miljoen en vertegenwoordigen een substantiële meerwaarde op het gebouw in vergelijking met de aankoopprijs. De netto-opbrengst zal geherinvesteerd worden in de verdere uitbreiding van de ontwikkelingspijplijn van VGP.

Het Mango-gebouw werd in 2016 verworven samen met een groot stuk (150.000 m²) ontwikkelingsland. De huidige transactie heeft alleen betrekking op het gebouw. VGP zal de ontwikkelingsgronden in eigen portefeuille behouden en deze ontwikkelingen voor eigen rekening. De transactie heeft ook als doel het risicoprofiel van de Groep te optimaliseren.

Het Mango-gebouw is waarschijnlijk éen van de mooiste logistieke gebouwen in Spanje, gebouwd volgens hoge specificaties voor Mango, tot 40 meter hoog met een grote mate van automatisering voor de kledingindustrie.

VGP wil zich concentreren op haar hoofdactiviteit: ontwikkeling, verhuur en beheer van haar gestandaardiseerd logistiek vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor een breed spectrum van logistieke (e-commerce) doeleinden alsook licht industriële activiteiten, op toplocaties.

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt hieromtrent: "De acquisitie van het Mango gebouw in 2016 was een echte mijlpaal in onze introductie op de Spaanse markt – daarom hebben we ook heel lang en diep nagedacht over deze transactie en zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de verkoop van het Mango-gebouw onder deze voorwaarden in het belang van de aandeelhouders van VGP is. De opbrengst van de verkoop zal opnieuw worden geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van onze ontwikkelingspijplijn."


VGP haalt met uitgifte van een obligatielening € 190 miljoen op

12 Sep 2018

VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening werd afgesloten en dat een bedrag van € 190 miljoen werd opgehaald. De netto opbrengsten van de uitgifte van de obligaties zullen ongeveer € 188,4 miljoen bedragen.

De obligaties (met ISIN code BE0002611896) zullen op 19 september 2018 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus gepubliceerd door VGP NV op 5 september 2018 en zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 4 september 2018. Het prospectus is beschikbaar op de website van VGP NV (http://www.vgpparks.eu/investors/en/bonds) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be/nl/vgp), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).


Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 175 miljoen en maximum € 225 miljoen

05 Sep 2018

Deze Obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Alvorens enige beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties, dienen Beleggers het Prospectus in zijn geheel, en in het bijzonder de afdeling Risicofactoren, te lezen (zie pagina 21 e.v. (Deel I: Samenvatting) en pagina 36 e.v. (Deel II: Risicofactoren)). Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement van of wanprestatie door de Emittent, lopen beleggers echter het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Deze Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring en die, indien nodig, professioneel advies zouden moeten inwinnen. Elke beslissing om te beleggen in deze Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in dit Prospectus (met inbegrip van de afdeling Risicofactoren) en meer in het algemeen Factoren die een impact kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties na te komen en de Factoren die cruciaal zijn voor de beoordeling van de marktrisico’s die verbonden zijn aan de Obligaties.

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 19 maart 2026, voor een verwacht bedrag van minimum € 175 miljoen en maximum € 225 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,50% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,304% per jaar. De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Het minimaal inschrijvingsbedrag voor beleggers bedraagt aldus € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingscommissie van 1% per coupure aangerekend. De intekenperiode loopt van 7 september 2018 tot en met 12 september 2018, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. Vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode is ten vroegste mogelijk op 7 september 2018 om 17.30 u. (Brusselse tijd). De particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor 17u30. Een nominaal bedrag van maximum € 50.000.000 zal worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen). In geval van overinschrijving zullen deze inschrijvingen proportioneel herleid worden ten aanzien van het maximum nominaal bedrag van € 50.000.000. Indien het verwachte uitgiftebedrag van maximum € 225.000.000 behaald wordt, zal een nominaal bedrag van minimum € 175.000.000 worden voorbehouden voor gekwalificeerde beleggers (“Qualified Investors”).
De uitgiftedatum is vastgelegd op 19 september 2018. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 5 september 2018 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 5 september 2018 op de website van VGP NV (http://www.vgpparks.eu/investors/en/bonds) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be/nl/vgp), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).
De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties, waarvan verwacht wordt dat deze ca. € 223.100.000 zal bedragen voor een nominaal bedrag van € 225.000.000 zal worden gebruikt om het geheel of een deel van de uitstaande schuld van VGP NV onder de € 75 miljoen vastrentende obligaties terug te betalen op de vervaldag van deze obligatie, d.w.z. op 6 december 2018, voor een bedrag van € 75.000.000. Het resterende saldo zal worden gebruikt voor de aankoop van ontwikkelingsgrond op bestaande en nieuwe markten, nl. in Nederland en Italië (voor een bedrag van € 80.000.000) en om de ontwikkeling van nieuwe projecten op ontwikkelingsgronden verder te financieren (voor het resterende bedrag van € 68.100.000). VGP NV verwacht dat de fondsen voor de voormelde uitbreidings- en ontwikkelingsplannen zullen worden aangewend binnen een periode van 12 tot 18 maanden na de uitgifte van de obligaties, voor zover er geen ongunstige marktomstandigheden zijn.


Halfjaarresultaten 2018: VGP betreedt nieuwe markten en ontwikkelt in recordtempo

23 Aug 2018

 • Record nettowinst over de periode van € 74,8 miljoen (+ € 12,3 miljoen in vergelijking met eerste jaarhelft 2017)
 • Aantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor een totaalbedrag van € 18,5 miljoen, waarvan 264.000 m² nieuwe huurcontracten goed voor € 15,0 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 68.000 m² hernieuwde huurcontracten goed voor € 3,5 miljoen geannualiseerde huurinkomsten - de ondertekende toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis vertegenwoordigen een bedrag van € 96,8 miljoen en een verhuurbare oppervlakte van 1,90 miljoen m², een stijging met 14,7% in vergelijking met 31 december 2017.
 • Er werd 654.082 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens de eerste jaarhelft. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 1.439.254 m² nieuwe landpercelen onder optie. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden tijdens de volgende 12 maanden. Hierdoor verhoogt de resterende ontwikkelingslandbank per einde juni 2018 tot 3.335.000 m² (in vergelijking met 3.261.000 m² per einde december 2017).
 • Er werden 12 projecten opgeleverd tijdens de eerste jaarhelft die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 307.000 m². Daarnaast zijn er bijkomend 22 projecten in aanbouw, die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 455.000 m².
 • Verwezenlijking van een vierde closing met onze VGP European Logistics joint venture met een transactiewaarde van meer dan € 400 miljoen waaruit een netto-opbrengst van € 289,7 miljoen werd ontvangen.
 • Door de huidige geografische expansie en de versnelde groei van de ontwikkelingsactiviteiten, herbekijkt VGP op dit ogenblik haar financieringsstrategie om te beoordelen hoe haar toekomstige ontwikkelingspijplijn het best kan worden gefinancierd. De verschillende alternatieven die worden onderzocht, omvatten onder meer de mogelijke uitgifte van nieuwe obligaties.
 • Het eerder aangekondigde dividend van € 35,3 miljoen (€ 1,90 per aandeel), wat een bruto dividendrendement van 3,1% vertegenwoordigt, werd op 16 mei 2018 uitbetaald.

More Information

VGP start zijn activiteiten in Nederland

02 Aug 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Vennootschap’) heeft vandaag bekend gemaakt dat het haar eerste grondstukken heeft verworven in Nederland.

De Groep verwierf 267.013 m² nieuw ontwikkelingsgrond in Park 15 Logistics, een grote logistieke ontwikkelingslocatie gelegen tussen Nijmegen en Arnhem. Deze grondpercelen hebben een ontwikkelingspotentieel van circa 150.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte. Naar verwachting zal het eerste gebouw in het najaar opgestart worden.

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: We zijn erg blij dat we een uitstekende ontwikkelingslocatie in Nederland hebben kunnen verwerven en willen graag onze eerste ontwikkelingen in 2018 starten. We hebben momenteel ook een bijkomende aantrekkelijke ontwikkelingslocatie geïdentificeerd in Nederland waarvoor de onderhandelingen in de eindfase zitten. Beide locaties moeten een solide basis bieden om onze ontwikkelingsactiviteiten in Nederland te starten.”

Park 15 Logistics is een strategisch gelegen logistiek park in het oosten van Nederland. Het park profiteert van gemakkelijke toegang via de weg, het spoor en het water naar Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied. Daarnaast heeft het park al een aantal gerenommeerde gebruikers, waaronder Nabuurs, het bedrijf voor supply chain-oplossingen, dat een shared services center op het park exploiteert met een focus op ‘Fast Moving Consumer Goods’, en Lidl, de snelgroeiende retailer, bouwt er zijn eigen distributiecentrum.


Trading Update

11 May 2018

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: "We hebben een zeer goede start van 2018 gehad met het contracteren van € 10,4 miljoen aan nieuwe en hernieuwde huurinkomsten. De vraag naar verhuurbare oppervlakten blijft sterk in al onze markten en er zullen binnenkort een aanzienlijk aantal nieuwe huurcontracten worden ondertekend, wat de geannualiseerde huuropbrengsten op jaarbasis verder zal verhogen. De ontwikkelingspijplijn omvat momenteel 26 nieuwe projecten in aanbouw die € 24,1 miljoen aan nieuwe huurinkomsten vertegenwoordigen op het ogenblik dat deze volledig zijn ontwikkeld en verhuurd. Tijdens het eerste kwartaal hebben we nieuwe kantoren geopend in Italië en de Benelux en we zijn momenteel in de laatste onderhandelingen om onze eerste land percelen in deze nieuwe markten te verwerven. We hebben ook goede vooruitgang geboekt bij de verdere ontwikkeling van ons team en we hebben een aantal sterke en hooggekwalificeerde profielen kunnen aantrekken om onze volgende groeifase te ondersteunen."

More Information

BIJEENROEPING VAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

10 Apr 2018

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de gewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in het Crowne Plaza Brussels Airport Hotel, Leonardo Da Vincilaan 4, 1831 Machelen (Diegem), op vrijdag 11 mei 2018 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 2. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.
 3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 1,9 EUR per aandeel, goed. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 16 mei 2018.
 4. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 6. Kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 7. Kwijting aan de commissaris.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 8. Vaststelling van een eenmalige bijkomende vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur m.b.t. de eenmalige bijkomende vergoeding van 35.000 EUR per onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap goed.
More Information

Jaarresultaten 2017: VGP realiseert opnieuw een recordwinst

23 Feb 2018

 • Record nettowinst over de periode van € 96,0 miljoen (+ € 4,7 miljoen in vergelijking met 31 december 2016)
 • Voorstel tot uitkering van een dividend van € 35,3 miljoen (€ 1,90 per aandeel) wat een bruto dividendrendement van 3,1%[1] vertegenwoordigt.
 • Record aantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor een totaal bedrag van € 27,4 miljoen, waarvan 484.000 m² nieuwe huurcontracten goed voor € 24,3 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 61.000 m² hernieuwde huurcontracten goed voor € 3,1 miljoen geannualiseerde huurinkomsten.
 • Totale netto stijging van € 21,7 miljoen rekening houdend met de verkoop van Estland.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis vertegenwoordigen een bedrag van € 82,8 miljoen en een verhuurbare oppervlakte van 1,66 miljoen m², een stijging met 35,0% in vergelijking met 31 december 2016 (exclusief Estland).
 • Er werd 729.939 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens het jaar. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 1.452.336 m² nieuwe landpercelen onder optie. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden in de loop van 2018, na het verkrijgen van de nodige vergunningen. Hierdoor verhoogt de resterende ontwikkelingslandbank per einde december tot 3.261.364 m² (een stijging met 34% in vergelijking met eind december 2016).
 • Er werden 17 projecten opgeleverd tijdens het jaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 349.871 m². Daarnaast zijn er bijkomend, 22 projecten in aanbouw, die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 475.113 m². In het eerste kwartaal van 2018 zal meer dan 200.000 m² verhuurbare oppervlakte worden opgeleverd.
 • VGP werkt aan haar verdere geografische expansie naar West-Europa en consolideert haar aanwezigheid in Spanje, waar 4 gebouwen in aanbouw zijn (2 nieuwe gebouwen opgestart na jaareinde) en waar 3 nieuwe langlopende huurcontracten met gerenommeerde huurders werden getekend tijdens de voorbije maanden.
 • VGP European Logistics joint venture zag een closing in 2017 van € 173 miljoen, naar verwachting zal dit worden gevolgd door een nieuwe closing eind maart 2018 voor een transactiewaarde > € 370 miljoen. De middelen die daardoor terug beschikbaar komen, maken het mogelijk te herinvesteren in onze ontwikkelingspijplijn en verdere groei te bestendigen.
 • Een nieuw langetermijnbeloningsplan in lijn met de belangen van aandeelhouders, gebaseerd op de groei van de NAV (Net Asset Value of intrinsieke waarde) van VGP, wordt momenteel beoordeeld door het remuneratiecomité en zal in meer detail worden toegelicht in het remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over 2017. Het nieuwe plan zal vanaf 2018 van toepassing worden.
 • Conservatief financieringsbeleid met een huidige schuldgraad van 42,3%, in lijn met de beoogde maximum geconsolideerde schuldgraad van 55%.

More Information

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving_20171102_JVG

03 Nov 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 2 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Little Rock SA, ingevolge de overdracht van 743.322 aandelen op 27 oktober 2017, nu nog 21,33% van de stemrechten van VGP NV bezit.

Little Rock SA, Jan Van Geet en Alsgard SA bezitten samen nu 34,30% van de stemrechten van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% onderschreden.

De op 2 november 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  Little Rock SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg
  Jan Van Geet
  Alsgard SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

 • Transactiedatum:
  27 oktober 2017.

 • Overschreden drempel:
  35%.

 • Noemer:
  18.583.050.

 • Details van de kennisgeving:
Vorige kennisgeving Na de transactie
Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
Little Rock SA 4.707.752 3.964.430 21,33% 
Jan Van Geet 0 0 0,00%
Alsgard SA 2.409.914 2.409.914 12,97% 
Totaal 7.117.666 6.374.344 34,30%

 

 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) en Alsgard SA worden beiden exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet.